TAČR Metodika hodnocení ICT komunikace základní školy vznikla v rámci programu ÉTA 2 Technologické agentury ČR

ŠKOLA KOMUNIKUJE

Metodika hodnocení ICT komunikace základní školy se zákonnými zástupci žáků

O projektu

Hlavním záměrem projektu je zlepšit komunikaci školy se zákonnými zástupci žáků realizovanou prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT). Jedná se především o používání elektronické žákovské knížky, školního webu, aplikace pro objednávání obědů a sociálních sítí.

Za tímto účelem byl navržen evaluační postup, který se zaměřuje na různé oblasti komunikace a zapojuje různé aktéry včetně zákonných zástupců žáků. Na vývoji metodiky se kromě výzkumných pracovníků z Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN) podíleli také zástupci vybraných základních škol, jejichž potřeby a poznatky byly zahrnuty do vývoje metodiky.

Jak metodika funguje?

Metodika je koncipována jako autoevaluační nástroj, který slouží k provedení hodnocení aktuální praxe základní školy. Každá škola si tak může sama vyhodnotit, jak je na tom s komunikací, kterou se zákonnými zástupci realizuje pomocí ICT.

Co metodika „Škola Komunikuje“ umí?

Metodika se zaměřuje na hodnocení organizačního, technického a informačního aspektu komunikace základní školy. Do hodnocení zapojuje vedení školy, pedagogy a především také zákonné zástupce. Metodika je rozdělena do několika dílčích šetření,
která lze provést samostatně:

Jaké části Metodika obsahuje?

Metodika se skládá z několika dílčích samostatných hodnocení. Jednotlivé části lze použít zvlášť a tak jednotlivé oblasti hodnotit samostatně. Tato dílčí hodnocení jsou zaměřena na následující oblasti komunikace školy prostřednictvím ICT:

Strategická úroveň Strategická úroveň a zajištění správy ICT

Předmětem hodnocení v této oblasti je existence strategických dokumentů, znalost cílové skupiny a pozice školy. Dále je to používání ICT školou, zajištění jejich správy a poskytování podpory zákonným zástupcům při používání ICT.

icon Postoje pedagogů

Hodnocení postojů pedagogů se zaměřuje obecně na postoje k používání ICT, konkrétně pak na vybavenost a používání ICT pedagogy ke komunikaci se zákonnými zástupci a na hodnocení těchto ICT, dále na identifikaci problémů zákonných zástupců s používáním ICT a na poskytování podpory zákonným zástupcům.

icon Postoje zákonných zástupců žáků

Hodnocení postojů zákonných zástupců se zaměřuje na hodnocení komunikace se školou a vyučujícími realizovanou prostřednictvím ICT, konkrétně na vybavenost a používání ICT zákonnými zástupci, na hodnocení těchto ICT, dále na identifikaci problémů zákonných zástupců s používáním ICT a na poskytování podpory zákonným zástupcům ze strany školy.

icon Web školy z obsahového hlediska

Cílem hodnocení je určit, zda web školy obsahuje všechny z pohledu zákonného zástupce důležité informace z následujících kategorií: obecné informace o škole, aktuality, kontakty, typické situace školní docházky, školní třídy, mimoškolní aktivity, dokumenty a formuláře, komunikační nástroje, osobní údaje a obsah týkající se žáků.

icon Web školy z hlediska UX a UI

Web školy je hodnocen z hlediska uživatelské zkušenosti (UX) a uživatelského rozhraní (UI). Uživatelskou zkušenost lze vnímat jako soubor dojmů z interakce člověk-webová stránka. Uživatelské rozhraní umožňuje ovládat web pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. Hodnocení se zaměřuje především na použitelnost a přístupnost webové stránky. Z hlediska použitelnosti zjišťujeme, zda se webové stránky dobře používají a zda se na nich uživatel dobře orientuje. Z hlediska přístupnosti pak to, zdali je stránka přístupná pro všechny uživatele. Předmětem hodnocení webu jsou charakteristiky jako: funkčnost, přehlednost, ovladatelnost, použitelnost pro osoby s handicapem, bezpečnost.

Metodika je určena především zřizovatelům základních škol a vedení školy

Metodiku je vhodné použít především v následujících situacích:

  • pravidelné vyhodnocení komunikace školy s důrazem na poskytování infomačního servisu zákonným zástupcům
  • jmenování nového ředitele/ky základní školy do funkce
  • plánování využití nového elektronického nástroje pro komunikaci školy se zákonnými zástupci
  • nespokojenost zákonných zástupců žáků s aktuální komunikací školy
  • pochybnosti zřizovatele školy týkající se organizačních procesů základní školy v oblasti komunikace se zákonnými zástupci

K čemu metodika slouží?

Metodika umožňuje aktérům odpovědným za komunikaci školy s veřejností vyhodnotit aktuální praxi školy. Výstupy z metodiky může vedení školy využít k optimalizaci nastavení komunikace realizované prostřednictvím ICT, dále pro tvorbu komunikační strategie školy a strategického ICT plánu školy. Evaluační činností může škola dále podpořit svoji image směrem k veřejnosti, neboť se může prezentovat jako moderní instituce, která je otevřená zákonným zástupcům. Škola tímto způsobem může dále poskytovat příklad dobré praxe ostatním vzdělávacím institucím. Využití metodiky vnáší do managementu školy následující prvky:


iconINOVACE

Metodika využívá moderní řešení vyvíjená v oblasti prezentace a distribuce informací, dat a znalostí prostřednictvím ICT a aplikuje je do oblasti řízení veřejných institucí, kde je hlavním kritériem kvalita informace.

iconROZHODOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ DAT

Metodika umožňuje získat data o aktuální praxi organizace použitím metodologie sociálně vědního výzkumu a na jejich základě formulovat doporučení pro praxi.

icon ZAPOJENÍ KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ

Metodika zapojuje zákonné zástupce žáků do hodnocení prostřednictvím zjišťování jejich potřeb a zdůrazněním jejich zájmu a perspektivy.

Evaluační činností může škola dále podpořit svoji image směrem k veřejnosti, neboť se může prezentovat jako moderní instituce, které záleží na tom, že funguje správně a že je otevřená zákonným zástupcům. Škola tímto způsobem může dále poskytovat příklad dobré praxe ostatním vzdělávacím institucím.

Metodika ke stažení

Metodika

Metodika hodnocení ICT komunikace základní školy se zákonnými zástupci

Stáhnout soubor

Příloha 1

Příloha 1 - Dotazník Hodnocení ICT komunikace školy - vedení školy

Stáhnout soubor

Příloha 2

Příloha 2 - Dotazník Hodnocení ICT komunikace školy - pedagogové

Stáhnout soubor

Příloha 3

Příloha 3 - Dotazník Hodnocení ICT komunikace školy - zákonní zástupci

Stáhnout soubor

Příloha 4

Příloha 4 - Metodika hodnocení webu základní školy z hlediska uživatelské zkušenosti a rozhraní

Stáhnout soubor

Příloha 5

Příloha 5 - Metodika hodnocení webu základní školy z obsahového hlediska

Stáhnout soubor

Potřebujete pomoci s realizací?

Společnost INESAN s.r.o. nabízí metodickou a analytickou podporu. Obraťte se přímo na tvůrce metodiky, poradíme vám jak evaluaci zvládnout svépomocí.

Mgr. Vít Macháček
vit.machacek@inesan.eu

Nabídka

Nabídka metodické a analytické podpory od autorů metodiky ze společnosti INESAN s.r.o.

Stáhnout soubor

Podle potřeby je možné zajistit vše od sběru a analýzy dat až po výstup v podobě evaluační zprávy. Cena za zpracování dat do evaluační zprávy je od 30 000,- Kč . Cena za vyhodnocení webových stránek z hlediska obsahu a UX/UI designu je 8 900,- Kč za oba moduly . V případě, že je váš web bez vážnějších nedostatků, můžeme vám vystavit certifikát ověřeného školního webu.

icon
Na začátek